دریافت اطلاعات حساب - روتینگ

شماره روتینگ یک کد 9 رقمی می باشد. این کد مربوط به بانکهای آمریکا بوده و برای بانکهای سایر کشورها موجود نمی باشد. این کد در قسمت رفرنس چکها، قبل از شماره حساب ذکر میگردد و برای انتقال الکترونیک پول بین بانکهای آمریکا بوده و معمولا جهت ارسال حواله های تلگرافی استفاده نمی گردد ولی برای تکمیل مشخصات گیرنده می توان آن را در مشخصات ذکر نمود.

در زیر با کلیک بر روی بررسی مسر، از صحت روتینگ کد بانک مورد نظرتان، مطمئن شوید.

عضویت در خبرنامه
     
Powered By Sepehr Exchange Co. Copyright © 2012 All rights reserved.