معرفی مدیران و اعضاء هیئت مدیره صرافی سپهر صادراتافشین خانی

رییس هیئت مدیره

محمودرضا گشاده‌رو

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

سیدحسین شبیری

عضو هیئت مدیره
   
عضویت در خبرنامه
     
Powered By Sepehr Exchange Co. Copyright © 2012 All rights reserved.